Brsa IT
Kavosh pardazan barsa

کانفیگ سرور HP

بعد از اینکه سرور HP را بر روی Rack نصب کردید، DVD مربوط به کانفیگ سرور را درون دستگاه قرار دهید و سرور را روشن کنید، بعد از چند ثانیه، صفحه ی بوت ظاهر میشود؛ در این صفحه، سخت افزار و اطلاعات مورد نیاز برای شما به نمایش گذاشته میشود، بعدازآن باید روی کلید F11 فشار دهید تا وارد صفحه ی بعد شوید، بعد از فشار دادن کلید F11 به شما نحوه ی بوت فایل سؤال میشود که شما باید گزینهی One Time Boot To CD-Rom را انتخاب کنید.